ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบได้ภายใน 2-3 วันหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว