แจ้งรายละเอียดการรายงานตัวของนักเรียน ปีการศึกษา 2560

1.นักเรียนชั้น ม.1 ขึ้นชั้น ม.2   อ่านรายละเอียด     
คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทเบียน

2.นักเรียนชั้น ม.2 ขึ้นชั้น ม.3  อ่านรายละเอียด     
คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทเบียน

3.นักเรียนชั้น ม.4(นักเรียนเข้าใหม่) ขึ้นชั้น ม.5  อ่านรายละเอียด     
คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทเบียน

4.นักเรียนชั้น ม.4(นักเรียนเดิม) ขึ้นชั้น ม.5  อ่านรายละเอียด     
คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทเบียน

5.นักเรียนชั้น ม.5(นักเรียนเดิม) ขึ้นชั้น ม.6  อ่านรายละเอียด     
คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทเบียน

6.นักเรียนชั้น ม.5(นักเรียนใหม่) ขึ้นชั้น ม.6  อ่านรายละเอียด     
คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทเบียน