logo

.
Tuesday 20th of February 2018    

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่ไม่จบ รุ่น 1 ม.3 ปีการศึกษา 2559

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อไม่จบ รุ่นที่ 1

มาประชุมพร้อมผู้ปกครองในวันที่ 11 เมษายน 2560

เวลา 15.30 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ 

bottom