งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ ฝ่ายระบบและโครงสร้างเทคโนโลยีสื่อสาร โทร. 02-260-9986-8 ต่อ 132

โครงการแข่งขัน“การประกวดขับร้องเพลง”

โครงการแข่งขัน“ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมเต้นหางเครื่อง”

โครงการแข่งขัน“ประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์”