------ 1 หมายเลขบัตรประชาชนสามารถจองได้ 5 ที่นั่ง ------
***ข้อแนะนำ การจองที่นั่งควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจอง
เก้าอี้ว่างสามารถจองได้
มีผู้จองแล้ว
ไม่สามารถจองได้
********** ขั้นตอนการจอง**********
1. กรอกข้อมูลส่วนตัว
2.เลือกที่นั่ง และกดตกลง
3.กดยืนยันที่นั่งที่เลือก และทำการพิมพ์ใบที่นั่ง เพื่อนำมายืนยันในวันแสดง
********** หากทำไม่ครบขั้นตอนนี้ จะถือว่าทำการจองไม่เสร็จสิ้น**********
>>>>>>รอบเช้าเวลา 08.00 - 12.15 น. เต็ม <<<<<<

>>>>>>รอบบ่ายเวลา 12.30-16.30 น. <<<<<<

----ตรวจสอบที่นั่ง / พิมพ์บัตรที่นั่งรอบเช้า คลิก-----

----ตรวจสอบที่นั่ง / พิมพ์บัตรที่นั่งรอบบ่าย คลิก-----

พบปัญหาการใช้งานติดต่อได้ที่ 02 260 9986 ต่อ110 หรือ132