ภาพกิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครู


สานฝันอาชีพดูงานToyota

ประชุมใหญ่26/8/60

ประชุมใหญ่26ส.ค.60

สานฝันอาชีพ1

เยี่ยมชมโรงเรียน

กิจกรรมสานฝันอาชีพ

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

พิธีบวงสรวงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประชุมคณะกรรมก&#

เตรียมความพร้อมระดับชั้น ม.ต้น

เตรียมความพร้อมระดับ ม.ปลาย

summer 1,4 2017

เตรียมความพร้อมม.1,ม.4

เตรียมความพร้อมม.1,ม.4

Summerม.1,ม.4

Summerม.1,ม.4

มอบตัวนักเรียน ม.1(18มี.ค.60)

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ26ก.พ.60

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ26ก.พ.60

เจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล26/2/60

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ26ก.พ.60

โครงการสานฝันค้นคว้าด้วยตนเอง

กิจกรรมวันที่20 ม.ค.60

กิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม(20 ม.ค.60)

กิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม