หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » การรับสมัครกรรมการบริหารสมาคมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2561, ยอดผู้ชม 63

การรับสมัครกรรมการบริหารสมาคมฯ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจร่วมสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปีวาระ 2561-2563


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ปกครองนักเรียนตามข้อบังคับของสมาคมฯ
2.สามารถสละเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯได้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.ชอบระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนากิจกรรมของสมาคมฯ

รายละเอียดการสมัคร
1.ดาวโหลดแบบฟอร์มข้อมูลใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ด้านล่าง
2.ส่งใบสมัครที่ห้องสมาคมฯระหว่างวันที่ 2-26 กรกฎาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมที่ 0935463916
ข่าวประชาสัมพันธ์
และข่าวสาร