โครงการบริการวิชาการ การทดสอบความพร้อมทางการเรียน เพื่อพิจารณารับเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
×

ข้อแนะนำ!

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบได้ หลังจากชำระเงิน ไม่เกิน3วัน

การชำระเงิน
1. นักเรียนทั่วไป ชำระเงินโดยผ่านธนาคารกรุงไทย จำนวน 900 บาท
2. นักเรียนทั่วไปที่สมัครความสามารถพิเศษทุกประเภทชำระเงินโดยผ่านธนาคารกรุงไทย จำนวน 2,000 บาท
3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชำระเงินโดยผ่านธนาคารกรุงไทย จำนวน 2,000 บาท
ประเภทของการสมัคร

  1. นักเรียนทั่วไป
  2. นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษประเภท ดนตรีไทย , ดนตรีสากล , วงดุริยางค์ , นาฏศิลป์ไทย+ลีลาศ, กีฬา (กอล์ฟ  เทนนิส  เปตอง ว่ายน้ำ  แบดมินตัน  ฟุตบอล  บาสเกตบอล  แฮนด์บอล)
  3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ