www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

MOE NEWS

Rss XML
 1. สกอ.จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง
  นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
 2. รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา และดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมสนทนา เรื่อง สภาการศึกษา เดินหน้าเข้มข้น ทำแผนการศึกษาชาติ ๑๕ ปี
 3. อาชีวะสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 500 กว่าอัตรา
  ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
 4. การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ
  รศ. นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดการ ประชุมสัมมนาเรื่อง “การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”
 5. สอศ. จับมือกับการศึกษาเขตมณฑลหูเป่ย
  สอศ. ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเขตมณฑล หูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา