www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

1. ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปี 2561

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมสอบ

โครงการ TEDET ประจำปี 2561 เริ่มสมัครสอบได้แล้ววันนี้! นักเรียนสามารถมารับใบสมัครสอบได้ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น 5 อาคารวิทยวิโรฒ

3.ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

4. รับสมัครนักเรียนไปค่ายคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีลำภูทอง             นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลชมเชย  จากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17