www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...โดย อ.สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์, อ.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, อ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร

หมวด: งานวิจัย เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 22 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย teacher01

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...

โดย อ.สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์, อ.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, อ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร

Attachments:
Download this file (7146-21782-1-SM.pdf)การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั[การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา]546 kB