www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

143 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับ1 (เหรียญทอง) สพม เขต2 กลุ่ม1

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน

ตัวนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร

และนักเรียนวิชาเพิ่มเติมเลือกนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง(เหรียญทอง) สพม เขต2 กลุ่ม 1

 การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

โรงเรียนศรีพฤฒา

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน  2560