www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

A154 การเเสดงเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา

คณะครูและนักเรียนวิชาเอกศิลปการเเสดง

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

ทำการเเสดงเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ 

แผ่นดินของเรา

 

เนื่องในงานเเสดง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมศิระกราน  กราบเเทบพระยุคลบาท

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

 

 

ในวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๙

ณ โถงวิทยวิโรฒ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

A155 การเเสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ์ชุด กบิลพัท

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการเเสดงโขน ชุดกบิลพัท

เนื่องในงานเเสดง

โขนเฉลิมพระเกียรติ์พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย

 

A156ทักษะดนตรีของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ

     ในช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นี้ นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมม) ได้แสดงออกในความสามารถด้านดนตรีในระดับนานาชาติมากมาย นับเป็นข่าวที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยนักเรียนคนเก่งจากวิชาเอกดุริยางคศิลป์ของเรานั้นได้แก่ น.ส.ชนิกานต์ มงคลรัตน์ น.ส.เพ็ญพัชร์ สุวรรณกิจ และนายณภัทร พันธุสุนธร นอกจากนั้นยังมีนักเรียนจากวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คือ นายกสินพัฒน์ ตั้งทวีทอง (ฟ้า) 

     น.ส.ชนิกานต์ มงคลรัตน์ (จีน) เข้าร่วมในการแข่งขัน World Championships Of Performing Arts ณ Westin Hotel,Long Beach, LA, California ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะหนึ่งในตัวแทนทีมประเทศไทย โดยการดูแลของครูพิช พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม รายการนี้เป็นการแข่งขันด้านการร้อง เต้น เดินแบบ เล่นดนตรี และความสามารถ variety อื่นๆ ซึ่งในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันกันถึง 61 ประเทศจากทั่วโลก โดยสามารถคว้ามาถึง 4  รางวัล คือ เหรียญเงิน ประเภท R&B/Soul/Jazz เหรียญทองแดง ประเภท Country/Western เหรียญ Spirite Team Thailand และเป็นส่วนหนึ่งในรางวัล Best National Costume

     น.ส.เพ็ญพัชร์ สุวรรณกิจ (แพรว) และนายกสินพัฒน์ ตั้งทวีทอง (ฟ้า) ได้เข้าร่วมวง Sunrise String Orchestra ในตำแหน่งไวโอลินที่ 2 และวิโอลา ตามลำดับ โดยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ 10th Summa Cum Laude International Youth Music Festival ณ กรุงเวียนนา ประเทศออกเตรีย วงนี้ได้รับรางวัลที่ 1 (First place outstanding) จากผู้เข้าแข่งขันประเทศต่างๆ 25 วงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

     นายณภัทร พันธุสุนธร (จี๋) เป็นสมาชิกของวง Ensemble V ในตำแหน่งวิโอลา เข้าแข่งขันวงดนตรีเครื่องสายระดับนานาชาติในรายการ H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn's Trophy ณ สถาบันกัลยานิวัฒนา โดยครั้งนี้วง Ensemble V ได้รับรางที่ 3 

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีจึงขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีทุกคน

A157งานเเถลงข่าว การเเสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ์พระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

ทำการเเสดงโขน ชุดกบิลพัท ตอนทำลายพิธีทรายกลด

 

ต่อด้วยละครเพลง มนต์รักลูกทุ่งกิมจิ 

 

เนื่องในงานเเถลงข่าว การเเสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ์พระนางเจ้า

สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๙

ณ ตึกสี่ร้อยล้าน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

 

A158พิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร ประจำปี2559

โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร ประจำปี2559

 

 

โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม)จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร

 

เอกนาฏศิลป์ได้ทำพิธีไหว้ครู..เพื่อรำลึกถึงบุญคุณและขอขมาครู
ความมุ่งหมายพิธีไหว้ครู
1.เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียนนาฏศิลป์เป็นอย่างดี เมื่อได้ผ่านพิธีกรรมมาแล้ว
3.เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม
4.เพื่อไว้สำหรับต่อท่ารำที่เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงที่มีความเชื่อมาแต่ โบราณว่า เพลงหน้าพาทย์บางเพลงจะต้องต่อท่ารำในพิธีไหว้ครู จึงจะเกิดเป็นสิริมงคล ทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียน
5.เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2559

 

ณ โรงยิมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

A159 รำเถิดเทิงกลองยาว เนื่องในงานเเห่ผ่าป่าการศึกษาประจำปี 2559

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการเเสดงนาฏศิลป์ไทยชุด รำเถิดเทิงกลองยาว 

เนื่องในงานเเห่ผ้าป่าการศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๙

ณ ลานตลาดนัดมศว ประสานมิตรอโศก

 

 

A160 ระบำทราวดี ระบำกฤษดาอภินิหาร เนื่องในงานบวงสรวงศาลพระพรหม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการเเสดงนาฏศิลป์ไทยชุดระบำทราวดี

และการเเสดงชุดระบำกฤษดาอภินิหาร 

เนื่องในงานบวงสรวงพระพรหม

ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๙

ณ ศาลพระพรหมโรงเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

 

A161พิธีการคำนับครู ฝากตัวเป็นศิษย์ วิชาเอกศิลปะการแสดง ม.4 และนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา2559

 คณะครูเเละนักเรียนวิชาเอกศิลปะการแสดง ม.4 และนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทย

ร่วมจัดทำพิธีการคำนับครู ฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา2559

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559

A162งานร้องรำทำเพลง ประสานมิตรภิรมย์(ครั้งที่๒)

คณะครูเเละนักเรียนหมวดวิชาเอกศิลปการเเสดง

ทำการเเสดงเนื่องในงาน ร้องรำทำเพลง

ประสานมิตรภรมย์(ครั้งที่๒)

ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.. ๒๕๕๙

ณ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย (หอเล็ก)

 

 

 

 

A163 ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4

การสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4

รวมไปถึงโฉมหน้าหน้าคณะกรรมการและเข้าสอบภาคปฏิบัติเอกศิลปะการแสดง เต็มที่ๆ....รอประกาศผลนะทุกๆคน