www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

148 การเเสดงชุดยาตราทัพพหุปัญญา บูรพาวิชาการ เนื่องในงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6 ณ สาธิต ม.บูรพา (พิบูลย์บำเพ็ญ) บางเเสน จ.ชลบุรี

 

การเเสดงชุดยาตราทัพพหุปัญญา บูรพาวิชาการ

เนื่องในงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6 ณ สาธิต ม.บูรพา (พิบูลย์บำเพ็ญ) บางเเสน จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

อำนวยการเเสดงโดย ผศ. ชวลิต   สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม)

ฝึกซ้อมการเเสดงโดยอาจารย์กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์

เเสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

A149

คณะครูเเละนักเรียนหมวดวิชาเอกศิลปการเเสดง

ทำการเเสดงเนื่องในงาน ร้องรำทำเพลง

ประสานมิตรภรมย์

ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.. ๒๕๖๐

 

ณ โรงยิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

A150ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4

การสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4 ปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ห้องนาฏศิลป์ไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

A151 ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2560

 

 

ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

A152 คณะครูจากประเทศภูฏาน ร่วมทำการเเสดงเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

จัดทำการเเสดงนาฏศิลป์เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ภูฏาน

         ร่วมกับคณะครูนาฏศิลป์จากประเทศภูฏาน

   ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.. ๒๕๖๐

            ณ โถงวิทยวิทยวิโรฒ

       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

A153 คณะครูจากประเทศภูฏานเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยโขน ละคร

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ร่วมทำการต้อนรับคณะครูนาฏศิลป์จากประเทศภูฏาน

พร้อมเข้าชมการเรียนการสอน นาฏศิลป์ไทย โขน ละคร

 และทำการฝึกนาฏศิลป์ไทยและการเเต่งกายเบื้องต้นให้กับ

                               คณะครูนาฏศิลป์จากประเทศภูฏาน

                            ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.. ๒๕๖๐

                                                                      ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

                      โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

A154 การเเสดงเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา

คณะครูและนักเรียนวิชาเอกศิลปการเเสดง

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

ทำการเเสดงเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ 

แผ่นดินของเรา

 

เนื่องในงานเเสดง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมศิระกราน  กราบเเทบพระยุคลบาท

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

 

 

ในวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๙

ณ โถงวิทยวิโรฒ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

A155 การเเสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ์ชุด กบิลพัท

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการเเสดงโขน ชุดกบิลพัท

เนื่องในงานเเสดง

โขนเฉลิมพระเกียรติ์พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย

 

A156ทักษะดนตรีของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ

     ในช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นี้ นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมม) ได้แสดงออกในความสามารถด้านดนตรีในระดับนานาชาติมากมาย นับเป็นข่าวที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยนักเรียนคนเก่งจากวิชาเอกดุริยางคศิลป์ของเรานั้นได้แก่ น.ส.ชนิกานต์ มงคลรัตน์ น.ส.เพ็ญพัชร์ สุวรรณกิจ และนายณภัทร พันธุสุนธร นอกจากนั้นยังมีนักเรียนจากวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คือ นายกสินพัฒน์ ตั้งทวีทอง (ฟ้า) 

     น.ส.ชนิกานต์ มงคลรัตน์ (จีน) เข้าร่วมในการแข่งขัน World Championships Of Performing Arts ณ Westin Hotel,Long Beach, LA, California ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะหนึ่งในตัวแทนทีมประเทศไทย โดยการดูแลของครูพิช พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม รายการนี้เป็นการแข่งขันด้านการร้อง เต้น เดินแบบ เล่นดนตรี และความสามารถ variety อื่นๆ ซึ่งในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันกันถึง 61 ประเทศจากทั่วโลก โดยสามารถคว้ามาถึง 4  รางวัล คือ เหรียญเงิน ประเภท R&B/Soul/Jazz เหรียญทองแดง ประเภท Country/Western เหรียญ Spirite Team Thailand และเป็นส่วนหนึ่งในรางวัล Best National Costume

     น.ส.เพ็ญพัชร์ สุวรรณกิจ (แพรว) และนายกสินพัฒน์ ตั้งทวีทอง (ฟ้า) ได้เข้าร่วมวง Sunrise String Orchestra ในตำแหน่งไวโอลินที่ 2 และวิโอลา ตามลำดับ โดยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ 10th Summa Cum Laude International Youth Music Festival ณ กรุงเวียนนา ประเทศออกเตรีย วงนี้ได้รับรางวัลที่ 1 (First place outstanding) จากผู้เข้าแข่งขันประเทศต่างๆ 25 วงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

     นายณภัทร พันธุสุนธร (จี๋) เป็นสมาชิกของวง Ensemble V ในตำแหน่งวิโอลา เข้าแข่งขันวงดนตรีเครื่องสายระดับนานาชาติในรายการ H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn's Trophy ณ สถาบันกัลยานิวัฒนา โดยครั้งนี้วง Ensemble V ได้รับรางที่ 3 

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีจึงขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีทุกคน

A157งานเเถลงข่าว การเเสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ์พระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

ทำการเเสดงโขน ชุดกบิลพัท ตอนทำลายพิธีทรายกลด

 

ต่อด้วยละครเพลง มนต์รักลูกทุ่งกิมจิ 

 

เนื่องในงานเเถลงข่าว การเเสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ์พระนางเจ้า

สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๙

ณ ตึกสี่ร้อยล้าน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร