www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

A158พิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร ประจำปี2559

โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร ประจำปี2559

 

 

โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม)จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร

 

เอกนาฏศิลป์ได้ทำพิธีไหว้ครู..เพื่อรำลึกถึงบุญคุณและขอขมาครู
ความมุ่งหมายพิธีไหว้ครู
1.เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียนนาฏศิลป์เป็นอย่างดี เมื่อได้ผ่านพิธีกรรมมาแล้ว
3.เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม
4.เพื่อไว้สำหรับต่อท่ารำที่เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงที่มีความเชื่อมาแต่ โบราณว่า เพลงหน้าพาทย์บางเพลงจะต้องต่อท่ารำในพิธีไหว้ครู จึงจะเกิดเป็นสิริมงคล ทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียน
5.เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2559

 

ณ โรงยิมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

A159 รำเถิดเทิงกลองยาว เนื่องในงานเเห่ผ่าป่าการศึกษาประจำปี 2559

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการเเสดงนาฏศิลป์ไทยชุด รำเถิดเทิงกลองยาว 

เนื่องในงานเเห่ผ้าป่าการศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๙

ณ ลานตลาดนัดมศว ประสานมิตรอโศก

 

 

A160 ระบำทราวดี ระบำกฤษดาอภินิหาร เนื่องในงานบวงสรวงศาลพระพรหม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการเเสดงนาฏศิลป์ไทยชุดระบำทราวดี

และการเเสดงชุดระบำกฤษดาอภินิหาร 

เนื่องในงานบวงสรวงพระพรหม

ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๙

ณ ศาลพระพรหมโรงเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

 

A161พิธีการคำนับครู ฝากตัวเป็นศิษย์ วิชาเอกศิลปะการแสดง ม.4 และนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา2559

 คณะครูเเละนักเรียนวิชาเอกศิลปะการแสดง ม.4 และนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทย

ร่วมจัดทำพิธีการคำนับครู ฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา2559

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559

A162งานร้องรำทำเพลง ประสานมิตรภิรมย์(ครั้งที่๒)

คณะครูเเละนักเรียนหมวดวิชาเอกศิลปการเเสดง

ทำการเเสดงเนื่องในงาน ร้องรำทำเพลง

ประสานมิตรภรมย์(ครั้งที่๒)

ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.. ๒๕๕๙

ณ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย (หอเล็ก)

 

 

 

 

A163 ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4

การสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4

รวมไปถึงโฉมหน้าหน้าคณะกรรมการและเข้าสอบภาคปฏิบัติเอกศิลปะการแสดง เต็มที่ๆ....รอประกาศผลนะทุกๆคน

 

A164 คณะครูเเละนักเรียนวิชาเอกศิลปการเเสดงร่วมถ่ายภาพลงสูจิบัตรโขน ตอน ทศกัณฐ์พุ่งหอกกบิลพัท

คณะครูเเละนักเรียนวิชาเอกศิลปการเเสดงร่วมถ่ายภาพลงสูจิบัตรโขน ตอน ทศกัณฐ์พุ่งหอกกบิลพัท

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องมินิเทียเตอร์

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

A165 ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

เหล่านักเรียนกำลังเตรียมความพร้อมในการสอบ

คณะครูคุมสอบความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย

A166 ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนวิชาเอกศิลปการเเสดงที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนวิชาเอกศิลปการเเสดงที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยกัน 6 คนได้เเก่

 

A167 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนในสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง

เริ่มสมัครและดูรายละเอียดการรับแต่ละสาขาวิชาเอก ม.4 วันที่26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เวบไซต์โรงเรียน