www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

A169งานเเซ่บเเฟร์ครั้งที่ 2 SAPFAIR 60s House Party

คณะครูเเละนักเรียนหมวดวิชาเอกศิลปการเเสดง ดนตรี ทัศนศิลป์ ออกเเบบ อนิเมชั่น พลศึกษา เเละคหกรรม

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ร่วมกันจัดงาน เเซ่ปเเฟร์ ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆมาก อาทิ เช่น

การเเสดงนาฏศิลป์ไทย -สากล วงดนตรี การจัดนิทรรศการ เเละการเดินเเบบ จากคณะนักเรียน

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

A170เเสดงโขน ชุด พระรามตามกวาง ยกรบ

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการเเสดงโขน ชุด พระรามตามกวาง ยกรบ 

เนื่องในงาน

ประชุมสโมสรไลออนส์สากล ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ครั้งที่ ๔

ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๘

ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา

 

 

 

 

 

A171การเเสดงโขน ชุด ขนศิลาถมสาคร ยกทัพรานรอนราพร้าย

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการเเสดงโขน ชุด ขนศิลาถมสาคร ยกทัพรานรอนราพร้าย 

เนื่องในงานถนนสายวัฒนธรรมไทย ใต้ร่มพระบารมี

ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๘

ณ ลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์

 

 

 

 

A172 การเเสดงชุด ฟ้อนขันดอก เนื่องในงานวันลอยกระทง 2558

คณะครูเเละนักเรียนวิชาเอกศิลปะการเเสดง  ร่วมเเสดงนาฏศิลป์ไทย

ชุด ฟ้อนขันดอก

เนื่องในงานวันลอยกระทง 2558

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

  โถงอาคารวิทยวิโรฒ   โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

A173พิธีเปิดงาน สายสัมพันธ์ ปี 2558 การแสดง วิถีลีลา 4ภาค เนื่องในงานสายสัมพันธ์


คณะครูเเละนักเรียนวิชาเอกศิลปะการเเสดง เเละดุริยางค์ศิลป์ ร่วมเเสดงนาฏศิลป์ไทย

ชุด วิถีลีลา สี่ภาค

เนื่องในงานสายสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

A174 การเเสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุด กลลอยวารี

การเเสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุด กลลอยวารี

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

สนามฟุตบอลกลางเเจ้ง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ซึ่งการประกอบด้วยการเเสดง 3 ชุดการเเสดงคือ

รำสีนวลอาหนู

การเเสดงเบิกโรงสาธิตอภิวาท เฉลิมพระเกียรติ (รำฝรั่งคู่)

การเเสดงโขนชุด กลลอยวารี

 

 

A175 โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร

 

โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม)จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร

เอกนาฏศิลป์ได้ทำพิธีไหว้ครู..เพื่อรำลึกถึงบุญคุณและขอขมาครู
ความมุ่งหมายพิธีไหว้ครู
1.เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียนนาฏศิลป์เป็นอย่างดี เมื่อได้ผ่านพิธีกรรมมาแล้ว
3.เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม
4.เพื่อไว้สำหรับต่อท่ารำที่เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงที่มีความเชื่อมาแต่ โบราณว่า เพลงหน้าพาทย์บางเพลงจะต้องต่อท่ารำในพิธีไหว้ครู จึงจะเกิดเป็นสิริมงคล ทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียน
5.เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

ณ โรงยิมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

A176โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม พลศึกษาเเละกีฬาระหว่างนักเรียนไทย - ญี่ปุ่น


 

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง

ร่วมจัดทำชุดการเเสดง รำกลองยาว เเละการเวิร์คช็อปนาฏศิลป์ไทย การรำกลองยาว

เนื่องในโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม พลศึกษาเเละกีฬาระหว่างนักเรียนไทย - ญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558

ณ โรงยิมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)


 

A178การเเสดงละครเรื่องเเก้วหน้าม้า เนื่องในงานวันภาษาไทย

 

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดงเเละดนตรี

ร่วมจัดทำชุดการเเสดงละครเรื่องเเก้วหน้าม้า

เนื่องในงานวันภาษาไทย ณ โถงวิทยวิโรฒ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม2558

 

 

A179คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง ร่วมกันจัดทำชุดการเเสดง The ASEAN Contemporary เนื่องในงานพิธีเปิดงาน Book Fair

 

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง

ร่วมกันจัดทำชุดการเเสดง  The ASEANContemporary

เนื่องในงานพิธีเปิดงาน Book Fair  

ณ โถงวิทยวิโรฒ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558

 

 

 

 

 

 

More Articles...