www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

นายปิติ มานุชานนท์ นักเรียนชั้นม.5/1ข เข้าร่วมประกวดอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ผลการแข่งขันจะประกาศในวันศุกร์นี้

 

12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2560  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน (ภาพพระราชทาน) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

เกร็ดความรู้ เรื่อง การใช้คำว่า "ทรง"

           คำว่า ทรง เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำกริยาธรรมดาให้เป็นราชาศัพท์ เช่น  ทรงกราบ ทรงขับรถ ทรงยืน ทรงฝัน.  และนำหน้าคำนามมีความหมายเป็นคำกริยาต่าง ๆ ตามความหมายของคำนามนั้น ๆ เช่น ทรงศีล ทรงจักรยาน ทรงเรือใบ ทรงช้าง.  ทรง นำหน้าคำนามราชาศัพท์ให้เป็นคำกริยาได้ เช่น  ทรงพระนิพนธ์ ทรงพระผนวช ทรงพระวิริยอุตสาหะ ทรงพระราชปฏิสันถาร.    

          ทรง จะไม่ใช้นำหน้าคำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้ว เช่น *ทรงเสวย ไม่ใช้ ใช้ว่า เสวย เพราะเสวยเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องเติมคำว่า ทรง.  คำว่า *ทรงพระราชทาน ไม่ใช้  ต้องใช้ว่า พระราชทาน เพราะพระราชทานเป็นคำกริยาราชาศัพท์อยู่แล้ว  ไม่ต้องเติมคำว่า ทรง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2542 เวลา 7.00 - 7.30 น.

PPRASARNMIT PRE-TEST

 

การประชุมวิชาการเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับภาษาและวรรณคดีไทย

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม "การโต้วาที"

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 รายวิชาพัฒนาทักษะภาษาไทย (การพูด - การเขียน) ฝึกให้นักเรียนใช้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ฝึกปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกให้รู้จักการทำงานร่วมกัน สืบค้นข้อมูล รู้แพ้ รู่ชนะ รู้จักให้อภัย

ค่ายภาษาไทยพาไปเกาะล้าน

ซัมเมอร์นี้! แบกเป้ขึ้นหลัง หนีร้อน ไปค่ายกันเถอะ  พบกับกิจกรรมแสนสนุก เสริมสร้างทักษะความรู้ ตะลุยเกาะล้าน กับกิจกรรม "ค่ายภาษาไทย พาไป เกาะล้าน"  ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 สนใจสามารถสมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น 3 อาคารวิทยวิโรฒ  ค่าใช้จ่ายในค่าย 4000 บาท 

วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญบุคลากร นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ในปีนี้ใช้ชื่องาน "สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย" ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การตอบคำถามประจำวันในรูปแบบคำถามดาวินชี การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยม.ต้น ม.ปลาย และการแสดงวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พบสามพราหมณ์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 -26 มิถุนายน 2560

 

 

สวัสดีปีใหม่ 2561

งานเลี้ยงเล็ก ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอให้ปีใหม่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ต้อนรับสิ่งดี ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต ขอให้อาจารย์ทุก ๆ ท่านมีสุขภาพแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ร่ำรวยเงินทอง มีความสุขตลอดทั้งปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านอย่างนี้ เขียนอย่างนี้

โขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด กระบี่สืบมรรคา อสุราพ่ายฤทธี พระจักรีคืนนคร

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560  รอบเช้า 08.00 - 12.15 น. รอบบ่าย 12.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบุคคลทั่วไป สำรองที่นั่งเข้าชมฟรี (จำนวนจำกัด)