www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

โขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด กระบี่สืบมรรคา อสุราพ่ายฤทธี พระจักรีคืนนคร

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560  รอบเช้า 08.00 - 12.15 น. รอบบ่าย 12.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบุคคลทั่วไป สำรองที่นั่งเข้าชมฟรี (จำนวนจำกัด)