www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญบุคลากร นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ในปีนี้ใช้ชื่องาน "สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย" ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การตอบคำถามประจำวันในรูปแบบคำถามดาวินชี การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยม.ต้น ม.ปลาย และการแสดงวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พบสามพราหมณ์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 -26 มิถุนายน 2560