www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

       การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

 

             วันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557 นักเรียนชมรม Speech English จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการนำของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คือ อาจารย์รุ่งนภา บุญทวีกิจ

และ อาจารย์กนกพร วงศ์ไพรินทร์

             มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม รอบที่1 คัดเหลือ 5 ทีม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ได้คะแนนเป็นอับดับที่2 และเข้าสู่รอบสุดท้าย รอบที่ 1 ให้แต่ละทีมเตรียมเรื่องล่วงหน้ามาเล่า ส่วนรอบชิงชนะเลิศ เป็นการพูดบทสนทนา สด โดยการให้จับฉลากสถานการณ์ และให้เวลาเตรียมตัว 5 นาที

             สรุปผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่1โรงเนียนอัสสัมชัญคอนแวน ที่2 สาธิตจุฬา ที่ 3 สาธิต มศว ประสานมิตร ค่ะ

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะ