www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

                 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศคัดเลือกนักเรียนชมรม Speech Club เข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ใน วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 ซึ่งจัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าแข่งขันมีทั้งหมด 50 คน คัดผู้เข้าแข่งขันรอบแรก จาก 50 คน ให้เหลือ 8 คน เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

                 รอบแรกมีการแจ้งหัวข้อพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 1 เดือน แต่รอบชิงชนะเลิศ คือการพูดสด ให้เวลาเตรียม 8 นาที

                 สรุปผล รางวัลที่1 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน รางวัลที่2 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ผู้แข่งขันขัน ชื่อ นางสาวนันทิชา ชาติกานนท์ ชั้น ม.6/4 นักเรียนชมรม การพูดภาษาอังกฤษ (speech club) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อาจารย์รุ่งนภา บุญทวีกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ที่3 โรงเรียน เซนต์ฟรัง