www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

การแข่งขันSpelling bees Competition2017

 

Spelling Bees Competition 2017 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling bees) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

      เนื่องด้วย วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นวันสัปดาห์วิชาการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตกได้จัดการแข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(Spelling Bees) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

    ทางกลุ่มสาระได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องใช้ความรู้ท่างวิชาการและไหวพริบในการสะกดคำศัพท์ให้ทันเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันก็เป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้เข้าแข่งขัันและผู้ที่มาเชียร์ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันจำนวนมาก