www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ English Major และ Innovative English Major

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2561 

ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดสอบสัมภาษณ์ บริเวณ ชั้น 7 ตึก วิทยวิโรฒ ทั้งนี้มีผู้สมัคร

ให้ความสนใจมาสัมภาษณ์เข้าทั้ง 2 เอกเป็นจำนวนมาก โดยมีรุ่นพี่ในเอกแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์

และให้กำลังใจรุ่นน้องที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย