www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

                 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศคัดเลือกนักเรียนชมรม Speech Club เข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ใน วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 ซึ่งจัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าแข่งขันมีทั้งหมด 50 คน คัดผู้เข้าแข่งขันรอบแรก จาก 50 คน ให้เหลือ 8 คน เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

                 รอบแรกมีการแจ้งหัวข้อพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 1 เดือน แต่รอบชิงชนะเลิศ คือการพูดสด ให้เวลาเตรียม 8 นาที

                 สรุปผล รางวัลที่1 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน รางวัลที่2 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ผู้แข่งขันขัน ชื่อ นางสาวนันทิชา ชาติกานนท์ ชั้น ม.6/4 นักเรียนชมรม การพูดภาษาอังกฤษ (speech club) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อาจารย์รุ่งนภา บุญทวีกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ที่3 โรงเรียน เซนต์ฟรัง

 

 

 

 

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

       การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

 

             วันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557 นักเรียนชมรม Speech English จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการนำของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คือ อาจารย์รุ่งนภา บุญทวีกิจ

และ อาจารย์กนกพร วงศ์ไพรินทร์

             มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม รอบที่1 คัดเหลือ 5 ทีม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ได้คะแนนเป็นอับดับที่2 และเข้าสู่รอบสุดท้าย รอบที่ 1 ให้แต่ละทีมเตรียมเรื่องล่วงหน้ามาเล่า ส่วนรอบชิงชนะเลิศ เป็นการพูดบทสนทนา สด โดยการให้จับฉลากสถานการณ์ และให้เวลาเตรียมตัว 5 นาที

             สรุปผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่1โรงเนียนอัสสัมชัญคอนแวน ที่2 สาธิตจุฬา ที่ 3 สาธิต มศว ประสานมิตร ค่ะ

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะ

ต้อนรับอาจารย์นิสิตฝึกสอนประจำปี2561

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ English Major และ Innovative English Major

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2561 

ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดสอบสัมภาษณ์ บริเวณ ชั้น 7 ตึก วิทยวิโรฒ ทั้งนี้มีผู้สมัคร

ให้ความสนใจมาสัมภาษณ์เข้าทั้ง 2 เอกเป็นจำนวนมาก โดยมีรุ่นพี่ในเอกแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์

และให้กำลังใจรุ่นน้องที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย

ประชุมกลุ่มสาระครั้งที่ 1

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) จัดประชุมประจำกลุ่มสาระครั้งที่1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งท่านผู้อำนวยการ ผศ. ชวลิต สูงใหญ่ และ อ.ดร วรพงษ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษาและวางแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิตศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร(มัธยม)

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โครงการเสริมปัญญาครั้งที่ 32

โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษเสริมปัญญา ครั้งที่ 32
มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 แล ม.6 (เอกภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้น ม.5มีผู้เข้าสอบทั่วประเทศ 14,355 คน
นักเรียนชั้น ม.5/1ก
1. น.ส.วริษา โชติสนธิ ได้คะแนน 88/100
เป็นอันดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร และ อันดับ 11 ของประเทศ
2. น.ส.พิมรมัย เทศมาตย์ ได้คะแนน 85/100
เป็นอันดับที่ 30 ของประเทศ
3. น.ส.ปั้นฝัน ชงด่านทวน ได้คะแนน 84/100เป็นอันดับที่ 49 ของประเทศระดับชั้น ม.6 มีผู้สอบทั่วประเทศ 15,738 คน
นักเรียน ม.6/1 ก
1. นายธฐนนท์ เจียมสันดุษฎี ได้คะแนน 97/100 
เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ
2. น.ส.วีร์ ศรีวราธนบูลย์ ได้คะแนน 89/100
เป็นอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร และอันดับที่ 8 ของประเทศ
3. น.ส.ญาณิศา สุนันท์ชัยการ ได้คะแนน 85/100
เป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ
4. น.ส.ฤทัยบุญ ศรีไทย ได้คะแนน 85/100
เป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ

 

ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปี 2557

       ผลจากการแข่งขันรายการเพชรยอดมงกุฎ (ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557 ผ่านมา ณ โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์รสนา  มรรษทวี และอาจารย์นาถนิสถ์ ชนินทรเทพ

        นักเรียนได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) จำนวน 6 คน แบ่งออกเป็น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้

      นายนิโคลัส   เจียงประดิษฐ์  นักเรียนชั้น ม. 5/2   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับ 2)

นางสาวมาริสา  ธรรมศิริทรัพย์   นักเรียนชั้น ม. 6/1   ได้รับรางวัลชมเชย

นายสจิรัฏฐ์  พลการ   นักเรียนชั้น ม. 5/1   ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กชายรฐนนท์  เจียมสันดุษฎี   นักเรียนชั้น ม. 3/6   ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นิวาตวงศ์   นักเรียนชั้น ม. 3/2   

เด็กชายหัสรักษ์  บรรจงเมือง   นักเรียนชั้น ม. 2/6   

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ

โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32

กลุ่มสาระการเรียนรู้ตะวันตกได้จัดสอบ "โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32" ของบริษัทเสริมปัญญา เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560