ข่าวการศึกษา

รับตรง ปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 (เฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น)